0 produktów
Razem: 0,00

DO KASY Potrzebujesz pomocy?

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu aptek

Regulamin zamówień


REGULAMIN DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU NOWOCZESNA-APTEKA.PL

I. DEFINICJE

OPERATOR – NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049872, NIP: 879-00-17-162. Podmiot prowadzący serwis nowoczesna-apteka.pl będącym elementem programu marketingowego Nowoczesna Apteka stworzonego z myślą o potrzebach właścicieli aptek oraz osób decydujących o zakupach nielekowych w aptekach.

SERWIS NOWOCZESNA-APTEKA.PL – serwis dostępny w domenie internetowej nowoczesna-apteka.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, będący elementem programu marketingowego Nowoczesna Apteka stworzonego z myślą o potrzebach właścicieli aptek oraz osób decydujących o zakupach nielekowych w aptekach.

PRODUKT/TOWAR – produkty nielekowe tj. urządzenia i akcesoria dostosowane do wymogów norm farmaceutycznych, elementy mebli aptecznych, literatura (w tym książki ewidencji), elementy ubioru farmaceuty oraz elementy wizualizacji, niezbędne do prowadzenia apteki.

ZAMÓWIENIE — wybór produktu z oferty Partnerów przedstawionej za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl, których Zamawiający wyraża chęć nabycia, na warunkach określonych w Regulaminie.

PARTNER – dostawca towarów dostępnych w serwisie nowoczesna-apteka.pl, który jest odpowiedzialny za sprzedaż i realizację zleceń w ramach zamówień składanych za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl. Lista Partnerów wraz z opisem jest wyszczególniona serwisie nowoczesna-apteka.pl w zakładce Partnerzy.

EPRUS Czesław Gornowicz Spółka Komandytowo-Akcyjna

ul. Leszczyńska 32

43-300 Bielsko Biała

NIP: 547-214-26-26

REGON: 242907630

 

ZAMAWIAJĄCY — przedsiębiorca będący podmiotem gospodarczym lub upoważniony pracownik, który w imieniu przedsiębiorcy dokonuje zamówień na Produkty oferowane przez Zleceniodawcę za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

 

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Operator oświadcza, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl nie są jego własnością, a Produkty prezentowane w serwisie nowoczesna-apteka.pl wchodzą w skład oferty handlowej Partnerów.
Wszystkie Zamówienia składane za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl na Produkty będące w ofercie Partnerów są realizowane bezpośrednio przez Partnerów. Operator z tego tytułu nie pobiera od Zamawiającego prowizji od sprzedaży.
Partner oświadcza, że sprzedawane przez niego Produkty za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl są produktami fabrycznie nowymi i pozbawione są wad fizycznych i wad prawnych.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Partnerów w ramach serwisu nowoczesna-apteka.pl, ani za nienależytą realizację bądź brak realizacji przez nich zamówień dokonanych za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Partnerów oraz osoby trzecie.


III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wszystkie Zamówienia w serwisie nowoczesna-apteka.pl są składane za pośrednictwem prawidłowo wypełnionego formularza „E-SKLEP” dostępnego na stronie internetowej serwisu.

Przy pierwszym zamówieniu Partner ma prawo domagać się od Zamawiającego składającego Zamówienie za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl, przesłania następujących dokumentów Płatnika:

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Zaświadczenie o numerze statystycznym (REGON),
 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • W przypadku, gdy Zamawiającym jest apteka – Koncesja.

O tym fakcie Partner poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub mailowo zaraz po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl.

Przy każdym z produktów dostępnych w zakładce E-SKLEP widoczna jest nazwa Partnera będącego dostawcą danego Produktu.
Zamówienie Produktu odbywa się poprzez wybór odpowiedniej grupy produktów z listy widocznej po lewej stronie, zaznaczenia ilości zamawianego Produktu z wybranej listy oraz dodania Produktu do koszyka zakupowego.
Wszystkie wybrane Produkty zostają dodane do koszyka zakupowego z bezpośrednim podziałem na Partnera będącego dostawcą jednego lub kilku wybranych Produktów oraz będącego jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za realizację danego Zamówienia.
Dokonanie Zamówienia odbywa się poprzez wpisanie danych do Formularza Zamówienia: adres dostawy, adres płatnika oraz ostatecznej akceptacji Zamówienia.
Po ostatecznej akceptacji Zamówienie trafia bezpośrednio do odpowiedniego Partnera, który dokonuje sprzedaży i realizacji dostawy. Pracownik Partnera kontaktuje się z Zamawiającym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.
Wszystkie ceny Produktów prezentowanych przez Partnerów na stronach internetowych serwisu nowoczesna-apteka.pl są cenami brutto. Wysokość obowiązującej stawki VAT na zamawiane Produkty jest widoczna w momencie składania Zamówienia.


IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARÓW

Warunki płatności i dostawa towarów przez Partnera „EPRUS”

 1. Wszystkie Zamówienia składane za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl, są realizowane wyłącznie w formie przedpłaty dokonanej na konto Partnera, za pobraniem (przy zamówieniu do 370 zł brutto) lub na podstawie faktury z odroczonym 14-dniowym terminem płatności.
 2. Potwierdzenie Zamówienia wraz z wybraną formą płatności, jest wysyłane do Zamawiającego bezpośrednio przez Partnera na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 3. Do każdego zamówienia Partner wystawia Zamawiającemu fakturę VAT na dane firmowe podane w Zamówieniu.
 4. Zamówiony towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub jest dostarczany do Zamawiającego przez Partnera, na adres dostawy podany w Zamówieniu. Koszt ewentualnej dostawy zostaje doliczony do faktury wystawianej Zamawiającemu.
 5. Zamówienia poniżej kwoty 370 zł brutto, są wysyłane na koszt Zamawiającego.
 6. Koszt ewentualnych wysyłek kurierskich doliczanych do Zamówień realizowanych przez Partnera EPRUS wynoszą:

Przedpłata na konto = 14,76 zł brutto,

Płatność przy odbiorze = 18,45 zł brutto.

 1. Zamówienia powyżej kwoty 370 zł brutto, są wysyłane na koszt Zleceniodawcy.

 

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Termin realizacji zamówień wynosi do 14 dni.
Termin realizacji zamówień niestandardowych jest ustalany indywidualnie pomiędzy Partnerem a Zamawiającym.
W przypadku braku danego towaru w magazynie Partnera, termin może ulec wydłużeniu, a Zamawiający zostanie o tym poinformowany poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy bezpośrednio z Biura Obsługi Klienta Partnera odpowiedzialnego za realizację Zlecenia.
W szczególnych przypadkach zamówienia są realizowane w dni wolne od pracy po wcześniejszym ustaleniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego terminu dostawy bezpośrednio z Partnerem odpowiedzialnym za dane Zlecenie.
Zamówienia Produktów powyżej kwoty 7500 zł brutto są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


VI. ODBIÓR I REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

Odbioru towaru należy dokonywać ze szczególną starannością. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane.
Przedstawiciel firmy kurierskiej nie ma obowiązku wnoszenia na piętro przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg.
Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości, należy ten fakt odnotować na odpowiednim PROTOKOLE SZKODOWYM, który posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.
Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać spisania protokołu szkodowego w obecności kuriera. Protokół podpisują Odbiorca oraz pracownik firmy kurierskiej.
Właściwy zapis na PROTOKOLE SZKODOWYM jest podstawą do złożenia reklamacji.
W przypadku, gdy zamówiony Produkt nie odpowiada podanemu przez Partnera opisowi zamieszczonemu w serwisie nowoczesna-apteka.pl lub z jakichkolwiek innych względów jakościowych nie jest zgodny z Produktami prezentowanymi za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji.
Zamawiający składa reklamację bezpośrednio Partnerowi, który był odpowiedzialny za realizację Zamówienia.
Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie bezpośrednio z pracownikiem Partnera będącym dostawcą danego Produktu odpowiedzialnym za realizację danego Zlecenia dzwoniąc na wybrany numer telefonu:

Partner „EPRUS” : +48 33 497 73 70, +48 33 497 73 71

W przypadku ustalenia pomiędzy Partnerem a Zamawiającym, że towar należy odesłać, Zamawiający jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wytycznymi pracownika Partnera przyjmującego reklamację.

Reklamowany towar odsyłany jest przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy DHL (infolinia 801-345-345) lub innej dowolnej firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru, należy dołączyć oryginał kopii PROTOKOŁU SZKODOWEGO wraz ze stosowną adnotacją.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7-30 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

 

VII. ZWROT I WYMIANA TOWARU

Zwroty lub wymiany towaru będą rozpatrywane po wcześniejszej konsultacji Zamawiającego z Partnerem będącym dostawcą danego Produktu i podmiotem odpowiedzialnym za realizację danego Zamówienia.
Ewentualne zwroty i wymiana towaru odbywają się na koszt Zamawiającego.
Uzgodnione z Partnerem zwroty Zamawiający ma obowiązek wysyłać do Partnera za pośrednictwem firmy DHL (infolinia 801-345-345) lub za pośrednictwem innej firmy kurierskiej, wskazanej przez pracownika Partnera w trakcie rozmowy telefonicznej.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu dokonywania zamówień za pośrednictwem serwisu nowoczesna-apteka.pl.
Podane stany magazynowe na stronach serwisu nowoczesna-apteka.pl mają charakter orientacyjny. Informacja o całym asortymencie dostępnym w magazynach Partnerów jest możliwa do uzyskania telefonicznie lub e-mailowo.
Zamawiający wypełniając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Partnerów serwisu nowoczesna-apteka.pl w celu realizacji Zamówienia, oraz wystawienia faktur zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych i Prawem Polskim.

 

 

OSOBY FIZYCZNE NIE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem składania zamówień:

REGULAMIN

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych osobowych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58. Podany adres e-mail będzie przetwarzany w celu realizacji usługi newslettera Nowoczesna Apteka zawierającego informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz jego Partnerów.** Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, przy czym niezbędne do korzystania z newslettera.

** Lista Partnerów wraz z opisem jest wyszczególniona w serwisie nowoczesna-apteka.pl w zakładce Partnerzy. * Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.