0 produktów
Razem: 0,00

DO KASY Potrzebujesz pomocy?

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu aptek

Systemy informatyczne


ILC

Amax

System umożliwiający prowadzenie apteki na najwyższym poziomie biznesowym, uwzględniający wszystkie procesy apteczne w jednym programie. Poza podstawowymi funkcjami związanymi z działalnością apteki posiada również zaawansowane narzędzia analizy biznesowej, obejmujące mechanizmy działania rynku farmaceutycznego, a także funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb konkretnej apteki, dzięki czemu pozwala na podniesienie jej rentowności i konkurencyjności.

Farmax 3000

Zaprojektowany od podstaw, specjalnie na potrzeby sieci aptek, system integrujący pojedyncze programy apteczne w jedno spójne i kompleksowe rozwiązanie. Obejmuje m.in. globalne zarządzanie logistyką (kontrola stanów magazynowych, automatyczna analiza ofert, centralna obsługa zmian limitów, cen urzędowych itp.), przygotowanie i zdalną koordynację akcji promocyjnych, inteligentne przetwarzanie danych ze sprzedaży, centralne rozliczanie należności i zobowiązań przy współpracy z systemami F-K, a także całościową kontrolę efektywności i czasu pracy zatrudnionych osób.

Amax.net

Zestaw narzędzi umożliwiający tworzenie, optymalizowanie (m.in. poprzez wyszukiwanie towarów w wielu ofertach) i wysyłanie zamówień składanych do hurtowni. Usprawnia proces zamówień towarów, dzięki czemu skraca do minimum czas jego trwania, a także stwarza możliwość swobodnego kształtowania kryteriów istotnych dla Użytkownika. Amax.net umożliwia praktycznie całkowitą automatyzację procesu zamawiania, przy czym proces ten jest bardzo elastyczny, a Użytkownik może sam zdecydować o jego przebiegu.

Amax.con

Scentralizowany system zarządzania umowami handlowymi z producentami stworzony na potrzeby sieci, umożliwiający zdalną rejestrację założeń biznesowych z kontraktów, bieżące monitorowanie poziomu ich realizacji i rozliczanie na podstawie danych detalicznych zbieranych z poszczególnych aptek. Posiada moduł zamówień elektronicznych dający możliwość szybkiego, z poziomu apteki, domawiania produktów bezpośrednio u organizatora kontraktów. Współpracuje z wieloma systemami kasowymi niezależnie od platformy bazodanowej. Dostęp do systemu realizowany jest przez przeglądarkę WWW.

 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nowoczesnaapteka@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera Nowoczesna Apteka zawierającego informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz jego Partnerów**. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

** Lista Partnerów wraz z opisem jest wyszczególniona w serwisie nowoczesna-apteka.pl w zakładce Partnerzy. * Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.