0 produktów
Razem: 0,00

DO KASY Potrzebujesz pomocy?

Wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu aptek

Ubezpieczenia


 

 

Donoria S.A. od wielu lat z sukcesem specjalizuje się w zakresie obsługi ubezpieczeniowej największych podmiotów na rynku farmaceutycznym. Znajomość specyfiki branży oraz wykorzystanie efektu skali pozwala na negocjowanie znacznie bardziej atrakcyjnych warunków ubezpieczenia i wprowadzanie niestandardowych rozwiązań. Dlatego Nowoczesna Apteka we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym DONORIA przygotowała wyjątkową ofertę ubezpieczenia majątku prywatnego dostępną tylko dla Farmaceutów współpracujących z GK NEUCA. Wśród proponowanych produktów znajdą Państwo: ubezpieczenie samochodu, domu lub mieszkania oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej.

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

  • atrakcyjne warunki: szeroki zakres ubezpieczenia przy niskiej składce
  • pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC) już od 3,4% wartości samochodu
  • dodatkowa zniżka do 5% przy zakupie ubezpieczenia domu lub mieszkania w pakiecie z ubezpieczeniem samochodu
  • ubezpieczenie podróży zagranicznych już od 2,80 zł za 1 osobę dziennie
  • możliwość rozłożenia składki na dwie lub cztery raty, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

 

 

Donoria S.A.
e-mail:
donoria@donoria.pl
tel. +48 56 471 10 10
prosimy o powołanie się na portal nowoczesna-apteka.pl


 

Strona stosuje pliki cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies.

Administratorem danych jest NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email nowoczesnaapteka@neuca.pl lub pisemnie pod wyżej wskazany adres siedziby.

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana adres e-mail, podany w powyższym formularzu, będzie przetwarzany w celu przesyłania newslettera Nowoczesna Apteka zawierającego informacje handlowe i marketingowe o produktach i usługach własnych administratora danych oraz jego Partnerów**. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym ) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie newslettera.

** Lista Partnerów wraz z opisem jest wyszczególniona w serwisie nowoczesna-apteka.pl w zakładce Partnerzy. * Pola wymagane oznaczono symbolem gwiazdki.